KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Słowiński, Paweł.

    Warianty rozwiązań centrum logistycznego dla wybranej strefy funkcjonalnej / Paweł Słowiński ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 85 s. : il.

Centra logistyczne
Terminale intermodalne

   
PD.8572