KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Karbowiak, Monika.

    Analiza wskaźnikowa jako element oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (na przykładzie „Mag-Mar Group” sp. z o.o. w latach 2014-2016) / Monika Karbowiak ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 102 s. : il.

Analiza wskaźnikowa
Sprawozdania finansowe
Przedsiębiorstwa

   
PD.8550