KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kutwa, Michał.

    Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terminala intermodalnego wybranego centrum logistycznego o funkcjach zbiorczo-rozdzielczych / Michał Kutwa ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 83 s. : il.

Terminale intermodalne
Centra logistyczne
Koszty

   
PD.8539