KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Wyrzykowska, Małgorzata.

    Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie powiatu pruszkowskiego / Małgorzata Wyrzykowska ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 63 s. : il.

Policja
Bezpieczeństwo publiczne
Porządek publiczny

   
PD.8498