KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kamiński, Maciej.

    Przewóz ładunków niebezpiecznych transportem drogowym na przykładzie firmy
TKS - TRANS / Maciej Kamiński ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 67 s. : il.

Przewóz ładunków
Transport drogowy
Towary niebezpieczne

   
PD.8482