KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Garlicki, Janusz.

    Zarządzanie procesami transportu w logistyce / Janusz Garlicki ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 67 s. : il.

Procesy transportowe
Łańcuch dostaw
Logistyka

   
PD.8395