KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Jagoda, Daniel.

    Rola Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa Państwa / Daniel Jagoda ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 102 s. ; il.

Siły Zbrojne RP
Systemy bezpieczeństwa

   
PD.8346