KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Nowińska, Angelika.

    Cyberterroryzm we współczesnym świecie / Angelika Nowińska ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2018. - 63 s. ; il.

Cyberterroryzm
Cyberprzestępczość
Przestępczość komputerowa

   
PD.8309