KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Walczak, Mateusz.

    System penitencjarny w Polsce / Mateusz Walczak ; Stanisław Krysiński.
    Płońsk : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 40 s. :

Polska
System penitencjarny
Więziennictwo

   
PD.8265