KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Pałdyna, Mateusz Jan.

    Intermodalne przewozy ładunków w międzynarodowych sieciach logistycznych / Mateusz Jan Pałdyna ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 44 s. : il.

Sieci logistyczne
Transport
Ładunki

   
PD.8212