KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kobalczyk, Karol.

    Analiza finansowa jako sposób oceny spółki w obszarze jej rentowności i płynności / Karol Kobalczyk ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 97 s. : il.

Analiza finansowa
Spółki

   
PD.8194