KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Krupa, Weronika Małgorzata.

    Bezpieczeństwo w transgranicznym przepływie towarów / Weronika Małgorzata Krupa ; Małgorzata Chackiewicz.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 65 s. :

Bezpieczeństwo
Cło
Prawo
Towary

   
PD.8163