KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Świętochowski, Radosław.

    Rola Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / Radosław Świętochowski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 49 s. : il.

Policja
Bezpieczeństwo
Przestępczość zorganizowana

   
PD.8142