KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Dyoniziak, Monika.

    VAT i procedura jego rozliczania / Monika Dyoniziak ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 68 s. : il.

VAT
Polska
Prawo

   
PD.8112