KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Sienkiewicz, Marcel.

    Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne : metody przeciwdziałania i zwalczania / Marcel Sienkiewicz ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 73 s. : il.

Cyberterroryzm
Bezpieczeństwo

   
PD.8067