KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Bargieł, Krzysztof.

    Rola logistyki w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem / Krzysztof Bargieł ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 65 s. : il.

Logistyka
Zarządzanie
Przedsiębiorstwa

   
PD.8048