KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szprengiel, Karolina.

    Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego wynikające z patologii i uzależnień wśród młodzieży / Karolina Szprengiel ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 90 s. : il.

Bezpieczeństwo społeczne
Patologie
Uzależnienia
Młodzież

   
PD.8034