KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Wudarski, Kamil.

    Rola i zadania Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / Kamil Wudarski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 42 s. : il.

Policja
Bezpieczeństwo
Przestępczość zorganizowana

   
PD.8028