KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Krakowiak, Justyna.

    Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym / Justyna Krakowiak ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 77 s. : il.

Rachunek zysków i strat
Sprawozdawczość
Finanse

   
PD.8023