KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Mysza, Janusz.

    Rola i zadania Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / Janusz Mysza ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 71 s. : il.

Policja
Przestępczość zorganizowana
Bezpieczeństwo

   
PD.8012