KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Adamiak, Grzegorz.

    Transport intermodalny w Polsce i perspektywy jego rozwoju / Grzegorz Adamiak ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 61 s. : il.

Polska
Transport intermodalny

   
PD.8002