KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Sokołowska, Aneta.

    Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa / Aneta Sokołowska ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 106 s. : il.

Koszty
Przedsiębiorstwa
Wynagrodzenia

   
PD.7952