KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Kierlanczyk, Maciej.

    Zagrożenia cyberterrorystyczne Unii Europejskiej i Polski / Maciej Kierlanczyk ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 93 s. : il.

Bezpieczeństwo
Cyberterroryzm
Unia Europejska
Polska

   
PD.7888