KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Lis, Andrzej.

    Współpraca Policji z administracją samorządową : strażą gminną/miejską / Andrzej Lis ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 58 s. : il.

Policja
Administracja samorządowa
Straż Gminna
Straż Miejska

   
PD.7877