KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Niezgoda, Artur.

    Rozwój transportu kolejowego w Polsce do roku 2030 / Artur Niezgoda / Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 68 s. : il.

Polska
Transport kolejowy
Infrastruktura

   
PD.7849