KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

    Studenckie prace naukowe / pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Agnieszki Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017. - 356 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-62250-38-7

Koszty
Analiza finansowa
Sprawozdania finansowe
Księga przychodów i rozchodów
Przychody
Rachunkowość
Zarządzanie
Fundusze unijne
Przywódcy
Wynagrodzenia
Bezrobocie
Zarządzanie wiedzą
Bezpieczeństwo
Terroryzm
Bioterroryzm
Ochrona zdrowia
Świadek koronny
Prawo karne
Paszporty
Dokumenty
Ochrona danych osobowych
Medycyna sądowa
Zgon
Ekonomia
Przestępczość
Pozbawienie wolności
Mediacje
Imprezy masowe
Przestępstwa seksualne
Pedofilia
Przesłuchania małoletnich
Stosunki międzynarodowe
Ameryka
Ukraina
Korea Północna

   
G.46521   
G.46522   
G.46523   
G.46524   
G.46525   
G.46526