KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Zakrzewski, Robert.

    Zagrożenia terrorystyczne Europy / Robert Zakrzewski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 46 s. : il.

Europa
Bezpieczeństwo
Terroryzm

   
PD.7751