KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Tokarski, Piotr.

    Przewozy ładunków w sieciach logistycznych / Piotr Tokarski ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 116 s. : il.

Sieci logistyczne
Transport
Ładunki

   
PD.7744