KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Karski, Michał.

    System ratownictwa w Polsce w XXI wieku / Michał Karski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 40 s. :

Polska
Ratownictwo

   
PD.7709