KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kłos, Dominika.

    Podatek od towarów i usług w Polsce : ujęcie prawno-rachunkowe / Dominika Kłos ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 56 s. : il.

Polska
Podatki
Rachunkowość

   
PD.7637