KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Rzepkowski, Damian.

    Rozwój systemu konteneryzacji w logistyce / Damian Rzepkowski ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 44 s. : il.

Logistyka
Kontenery

   
PD.7628