KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kalinowski, Mateusz.

    Projekt organizacji transportu ładunków niebezpiecznych w wybranej relacji przewozowej / Mateusz Kalinowski ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 64 s. : il.

Transport
Ładunki niebezpieczne

   
PD.7571