KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Flak, Marta.

    Rola Policji w zwalczaniu narkomanii / Marta Flak ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 50 s. :

Policja
Bezpieczeństwo
Narkomania

   
PD.7565