KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Lubowiecki, Łukasz Adam.

    Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Kanady w latach 2010-2014 / Łukasz Adam Lubowiecki ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 78 s. : il.

Gospodarka
Kanada
Konkurencyjność

   
PD.7544