KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Sumińska, Edyta.

    Systemy Zarządzania Kryzysowego w Polsce na przykładzie powiatu Skierniewickiego / Edyta Sumińska ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 36 s. : il.

Zarządzanie kryzysowe
Polska
Powiaty

   
PD.7526