KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Jaroch, Mateusz.

    Obsługa transportowa dostaw ładunków sypkich na budowę infrastruktury liniowej transportu / Mateusz Jaroch ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 44 s. : il.

Transport
Infrastruktura
Ładunki

   
PD.7482