KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Kądziołka, Izabela.

    Rola Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej / Izabela Kądziołka ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 56 s. : il.

Przestępczość zorganizowana
Policja
Bezpieczeństwo

   
PD.7470