KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Jabłoński, Wojciech.

    Rola Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Wojciech Jabłoński ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 103 s. : il.

Zagrożenia niemilitarne
Bezpieczeństwo
Polska
Siły zbrojne

   
PD.7451