KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Berdyn, Paweł.

    Organizacja przewozu ładunków wielkogabarytowych / Paweł Berdyn ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 72 s. : il.

Ładunki nienormatywne
Transport

   
PD.7411