KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Lipińska, Nina.

    Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego spowodowane uzależnieniami i patologiami / Nina Lipińska ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 72 s. : il.

Bezpieczeństwo
Społeczeństwo
Uzależnienia
Patologie

   
PD.7399