KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Makos, Mateusz.

    Projekt funkcjonalno–przestrzenny terminala przeładunkowego dla ustalonych zadań logistycznych / Mateusz Makos ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 78 s. : il.

Terminale przeładunkowe
Logistyka
Projekty

   
PD.7385