KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Cywiński, Krzysztof.

    Rozwój systemu bezpieczeństwa w więziennictwie / Krzysztof Cywiński ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 75 s. : il.

Bezpieczeństwo
Więziennictwo

   
PD.7357