KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Gradowski, Adrian.

    Rozwiązania wariantowe transportu ładunków dla międzynarodowej relacji przewozowej / Adrian Gradowski ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 55 s. : il.

Transport
Ładunki
Koszty

   
PD.7281