KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Dykty, Łukasz.

    Zadania policji w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną / Łukasz Dykty ; Stanisław Krysiński.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 113 s. : il.

Bezpieczeństwo
Policja
Przestępczość zorganizowana

   
PD.7253