KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Sujecka, Anna.

    Nielegalny handel jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Anna Sujecka ; Robert Maciejczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016. - 72 s. : il.

Unia Europejska
Bezpieczeństwo
Handel

   
PD.7241