KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Szaruga, Kamil.

    Analiza wielkości i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2012 / Kamil Szaruga ; Dariusz Pyza.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015. - 93 s. : il.

Recykling
Polska
Unia Europejska

   
PD.7182