KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Dohle, Vanessa.

    Porównawcza analiza rentowności przedsiębiorstw Audi S.A., BMW S.A. i Daimler S.A. na podstawie sprawozdań finansowych z lat 2010-2013 / Vanessa Dohle ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015. - 115 s. : il.

Sprawozdawczość
Finanse
Przedsiębiorstwa

   
M.6238