KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Stawicki, Marek.

    Analiza płynności gotówkowej przy wykorzystaniu sprawozdania z przepływu środków pieniężnych na przykładzie firmy BOC Gazy sp. z o. o. / Marek Stawicki ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015. - 80 s. : il.

Sprawozdawczość
Finanse
Analiza
Przedsiębiorstwa

   
M.6212