KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Jaworska, Katarzyna.

    Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń / Katarzyna Jaworska ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015. - 107 s. : il.

Pracownicy
Wynagrodzenia
Rachunkowość

   
M.6195