KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
Kontrast

Woźnica, Alina.

    Bilans jako źródło informacji o kondycji finansowej jednostki / Alina Woźnica ; Agnieszka Wikarczyk.
    Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015. - 89 s. : il.

Finanse
Sprawozdawczość
Przedsiębiorstwa

   
M.6158